ТОО «QazaqGaz Onimderi», г. Астана, ул. Әлихан Бөкейхан, здание 12, БЦ «Болашак», электронный адрес: z.tukenova@ktgo.kz, объявляет о проведении процедуры выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг.

Объем аудиторских услуг:

— аудит финансовой отчетности ТОО «QazaqGaz Onimderi» на 2024-2028гг.

Сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организации, составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) тенге, без учета НДС.

Срок и место предоставления заявок на участие в процедуре выбора аудиторской организации: с 23 апреля 2024 года по 07 мая 2024 года, г. Астана, ул. Әлихан Бөкейхан, здание 12, БЦ «Болашак», в рабочие дни с 9.00 до 18.30 часов, 8-й этаж.

Электронную и бумажную копии запроса на участие в процедуре выбора аудиторской организации уполномоченные представители потенциальных участников могут получить по адресу: г. Астана, ул. Әлихан Бөкейхан, здание 12, БЦ «Болашак», в рабочие дни с 9.00 до 18.30 часов, 8-й этаж.

Запрос на участие в процедуре выбора аудиторской организации будет представлен потенциальным участникам по их официальному запросу.

 

«QazaqGaz Onimderi» ЖШС, Астана қ., Әлихан Бөкейхан к-сі, ғимарат 12, «Болашақ» БО, электрондық мекенжайы z.tukenova@ktgo.kz, аудиторлық қызмет көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау рәсімің өткізілетіні туралы хабарлайды.

Аудиторлық қызметтер көлемі:

  • «QazaqGaz Onimderi» ЖШС-ның 2024-2028 жылдарға арналған қаржылық есептілік аудиті.

Аудиторлық ұйымның қызметтерін сатып алу үшін бөлінген сома ҚҚС есептеменгенде 35 000 000 (отыз бес миллион) теңгені құрайды.

Аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға өтінім беру уақыты мен орны: 2024 жылғы 23 сәуірден бастап 2024 жылғы 07 мамырға дейін, Астана қ., Әлихан Бөкейхан к-сі, ғимарат 12, «Болашақ» БО, жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30 дейін, 8-қабат.

Әлеуетті қатысушылардың уәкілетті өкілдері аудиторлық ұйымнан таңдау рәсіміне қатысуға арналған сұрау салудың қағаз көшірмесін немесе электрондық нұсқасын мына мекенжайдан ала алады: Астана қ., Әлихан Бөкейхан к-сі, ғимарат 12, «Болашақ» БО, жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30 дейін, 8-қабат.

Әлеуетті қатысушыларға аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға сұрау салу әлеуетті қатысушыларға, олардың ресми сұрауы бойынша ұсынылады.