ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», г. Нур-Султан, ул. Алихана Бокейхана, зд. 12, БЦ «Болашак», электронный адрес: m.rakhimbekova@ktgo.kz, объявляет о проведении процедуры выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг.

Объем аудиторских услуг:

— аудит финансовой отчетности ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» на 2021-2023гг.

Сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организации, составляет 13 111 000 (тринадцать миллионов сто одиннадцать тысяч) тенге без учета НДС.

Срок и место предоставления заявок на участие в процедуре выбора аудиторской организации: с 30 сентября 2020 года по 14 октября 2020 года, г. Нур-Султан, ул. Алихана Бокейхана, зд. 12, БЦ «Болашак», в рабочие дни с 9.00 до 18.30 часов, 8-й этаж.

Электронную и бумажную копии запроса на участие в процедуре выбора аудиторской организации уполномоченные представители потенциальных участников могут получить по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алихана Бокейхана, зд. 12, БЦ «Болашак», в рабочие дни с 9.00 до 18.30 часов, 8-й этаж.

Запрос на участие в процедуре выбора аудиторской организации будет представлен потенциальным участникам по их официальному запросу.

«ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Әлихан Бөкейхан к-сі, 12, «Болашақ» БО, электрондық мекенжайы m.rakhimbekova@ktgo.kz, аудиторлық қызмет көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау рәсімің өткізілетіні туралы хабарлайды.

Аудиторлық қызметтер көлемі:

  • «ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС-ның 2020 жылға арналған қаржылық есептілік аудиті.

Аудиторлық ұйымның қызметтерін сатып алу үшін бөлінген сома ҚҚС есептеменгенде 13 111 000 (он үш миллион жүз он бір мың) теңгені құрайды.

Аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға өтінім беру уақыты мен орны: 2020 жылғы 30 қыркүйектен бастап 2020 жылғы 14 қазанға дейін, Нұр-Сұлтан қ., Әлихан Бөкейхан к-сі, 12, «Болашақ» БО, жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30 дейін, 8-қабат.

Әлеуетті қатысушылардың уәкілетті өкілдері аудиторлық ұйымнан таңдау рәсіміне қатысуға арналған сұрау салудың қағаз көшірмесін немесе электрондық нұсқасын мына мекенжайдан ала алады: Нұр-Сұлтан қ., Әлихан Бөкейхан к-сі, 12, «Болашақ» БО, жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30 дейін, 8-қабат.

Әлеуетті қатысушыларға аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға сұрау салу әлеуетті қатысушыларға, олардың ресми сұрауы бойынша ұсынылады.