ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», г. Астана, ул. 36, д. 11, БЦ «Болашак», электронный адресt.nurpeisov@ktgo.kz объявляет о проведении процедуры выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг.
Объем аудиторских услуг:

– аудит финансовой отчетности ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» на 2017-2018 годы.

Сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организации, составляет 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге, без учета НДС.

Срок и место предоставления заявок на участие в процедуре выбора аудиторской организации: с 29 апреля 2017 года по 12 мая 2017 года, г. Астана, ул. 36, д. 11, БЦ «Болашак», в рабочие дни с 9.00 до 18.30 часов, 8 этаж.

Электронную и бумажную копию Запроса на участие в процедуре выбора аудиторской организации уполномоченные представители потенциальных участников могут получить по адресу: г. Астана, ул. 36, д. 11, БЦ «Болашак», в рабочие дни с 9.00 до 18.30 часов, 8 этаж.

Запрос на участие в процедуре выбора аудиторской организации будет представлен потенциальным участникам, по их официальному запросу.

                   «ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС, Астана қ., 36 көше, 11 үй, «Болашақ» БО, электрондық мекенжайы t.nurpeisov@ktgo.kz, аудиторлық қызмет көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау рәсімінің өткізілетіні туралы хабарлайды.
Аудиторлық қызметтер көлемі:

—  «ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС-ның 2017-2018 жылға арналған қаржылық есептілік аудиті.

 Аудиторлық ұйымның қызметтерін сатып алу үшін бөлінген сома ҚҚС есептемегенде 12 000 000 (он екі миллион) теңгені құрайды.

Аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға өтінім беру уақыты мен орны:  2017 жылғы 29 сәуірден бастап 2017 жылғы 12 мамырға дейін,              Астана қ., 36 көше, 11 үй, «Болашақ» БО, жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30 дейін, 8-қабат.

Әлеуетті қатысушылардың уәкілетті өкілдері аудиторлық ұйымын таңдау рәсіміне қатысуға арналған сұрау салудың қағаз көшірмесін немесе электрондық нұсқасын мына мекенжайдан ала алады: Астана қ., 36 көше, 11 үй, «Болашақ» БО, жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30 дейін, 8-қабат.

Әлеуетті қатысушыларға аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға сұрау салу әлеуетті қатысушыларға, олардың ресми сұрауы бойынша ұсынылады.