ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», г. Нур-Султан, ул. 36, д.11 (ул. Әлихан Бөкейхан), БЦ «Болашак», электронный адрес: m.rakhimbekova@ktgo.kz, объявляет о проведении процедуры выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг.

Объем аудиторских услуг:

— аудит финансовой отчетности ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» на 2020г.

Сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организации, составляет 6 520 500 (шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот) тенге, без учета НДС.

Срок и место предоставления заявок на участие в процедуре выбора аудиторской организации: с 03 апреля 2019 года по 18 апреля 2019 года, г. Нур-Султан, ул. 36, д. 11 (ул. Әлихан Бөкейхан), БЦ «Болашак», в рабочие дни с 9.00 до 18.30 часов, 8-й этаж.

Электронную и бумажную копии запроса на участие в процедуре выбора аудиторской организации уполномоченные представители потенциальных участников могут получить по адресу: г. Нур-Султан, ул. 36, д. 11 (ул. Әлихан Бөкейхан), БЦ «Болашак», в рабочие дни с 9.00 до 18.30 часов, 8-й этаж.

Запрос на участие в процедуре выбора аудиторской организации будет представлен потенциальным участникам по их официальному запросу.

«ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., 36-ші көшесі, 11 үй (Әлихан Бөкейхан к-сі, 12), «Болашақ» БО, электрондық мекенжайы m.rakhimbekova@ktgo.kz, аудиторлық қызмет көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау рәсімің өткізілетіні туралы хабарлайды.

Аудиторлық қызметтер көлемі:

  • «ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС-ның 2020 жылға арналған қаржылық есептілік аудиті.

Аудиторлық ұйымның қызметтерін сатып алу үшін бөлінген сома ҚҚС есептеменгенде 6 520 500 (алты миллион бес жүз жиырма мың бес жүз) теңгені құрайды.

Аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға өтінім беру уақыты мен орны: 2019 жылғы 03 сәуірден бастап 2019 жылғы 18 сәуірге дейін, Нұр-Сұлтан қ., 36-ші көшесі, 11 үй (Әлихан Бөкейхан к-сі, 12), «Болашақ» БО, жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30 дейін, 8-қабат.

Әлеуетті қатысушылардың уәкілетті өкілдері аудиторлық ұйымнан таңдау рәсіміне қатысуға арналған сұрау салудың қағаз көшірмесін немесе электрондық нұсқасын мына мекенжайдан ала алады: Нұр-Сұлтан қ., 36-ші көшесі, 11 үй (Әлихан Бөкейхан к-сі, 12), «Болашақ» БО, жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30 дейін, 8-қабат.

Әлеуетті қатысушыларға аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға сұрау салу әлеуетті қатысушыларға, олардың ресми сұрауы бойынша ұсынылады.